Art. 1 Organizator

PROTV S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal R.     


Art. 2 Durata actiunii

Actiunea se deruleaza in intervalul 23 mai 2012 – 6 iunie 2012,  in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.foodstory.ro
 ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.foodstory.ro 


Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.foodstory.ro  si ai paginii de facebook foodstory.ro cu domiciliul in Romania.
Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de gradul intai ale acestora.
Participarea la campania “Ia-ti diploma de MasterChef!” implica acceptarea ca numele, textele si fotografiile prezentate de participantii sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara niciun  fel de pretentie de ordin patrimonial.


Art. 4 Protectia datelor personale

Prin participarea la concursul “Ia-ti diploma de MasterChef!”, completarea datelor personale in formularul de inscriere si selectarea butonului „Trimite”, orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”.
S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).
Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului.
La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator.
Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.
Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.
Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.


Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

Pentru a participa la concurs, incepand cu data de 23 mai 2012, vizitatorii site-ului www.foodstory.ro care vor sa intre in aceasta competitie trebuie sa acceseze pagina de Facebook a site-ului www.foodstory.ro. Aici vor gasi un quiz la care trebuie sa raspunda prin alegerea raspunsurilor care li se potrivesc cel mai bine.  Dupa completarea tuturor intrebarilor, userilor li se genereaza automat o diploma de Master Chef.
In data de 7 iunie 2012 va fi desemnat castigatorul concursului, cel care va primi o cina pentru 2 persoane,  pregatita de bucatarul Florin Dumitrescu. Desemnarea castigatorului se va face prin formula: rand()*n, unde “n” este numarul total de participanti..
Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook cat si pe site-ul www.foodstory.ro si contactat de organizatori.
In cazul in care participantul desemnat castigator a furnizat date de contact eronate si nu poate fi contactat, este descalificat si se alege alt castigator, pe baza formulei rand()*n.
Administratorii site-ului www.foodstory.ro isi rezerva dreptul de a  elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

Art. 6 Premii

Premiul consta intr-o cina pentru 2 persoane, pregatita de bucatarul Florin Dumitrescu. Cina este oferita de ProTV.
Castigatorul va fi contactat de catre organizator, urmand ca ziua cinei sa fie stabilita impreuna cu acesta.
Valoarea totala a premiului este de 400 lei (TVA inclus).
Premiul nu poate fi schimbat cu contravaloarea lui in bani sau alte produse ori servicii.
Premiul va fi inmanat castigatorului de catre organizatorul concursului.


Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Desemnarea castigatorilor se va face dupa formula rand()*n.
Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook dar si pe site-ul www.foodstory.ro si contactati prin email de catre organizatorul campaniei.
Premiul va fi eliberat numai pe baza cartii de identitate.
Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru transportul castigatorului in vederea ridicarii premiului.
Castigatorul va primi premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat organizatorului o copie dupa actul de identitate.
In caz contar, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul si a valida un nou castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in regulament la Art. 5.

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul promotiei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. 
        Organizatorul va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.


Art.9 Taxe si impozite

Organizatorul acestei campanii are obligatia sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze catre bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiul acordat, in conformitate cu disp. art.77 al.1 din Codul Fiscal al Romaniei.


Art. 10 Publicarea regulamentului

Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.foodstory.ro incepand cu data de 23 mai 2012.
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art. 11 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.

SC PRO TV SA

 prin reprezentant legal